Geschiedenis van Bridgeclub Helvoirt

Op vrijdag 31 maart 1978 kwamen bij Kees en Toos de Lange in Helvoirt bijeen: Frans en Gon Lissone uit Haaren, Toon en Door Vollebergh uit Helvoirt en Francis Verhees uit 's-Hertogenbosch. Kees, Frans, Toon en Francis kenden elkaar als docenten aan het St. Janslyceum te 's-Hertogenbosch. Na het genieten van, onder meer, 5 flessen Le Don de Belle Terre 1966 was er ineens een 'bridgeclub' met als eerste deelnemers Kees, Toos, Gon, Francis en Toon. Ieder zou proberen meer deelnemers te vinden.

Eind september van dat jaar hadden ze al 27 geïnteresseerden (die deels nog onbekend waren met het bridgespel). Het merendeel woonde in Helvoirt. Daarom werd ook als speellocatie gekozen voor Helvoirt. Op maandag 2 oktober 1978 werd in de balletzaal van Gastenbosch de eerste bijeenkomst van de bridgeclub gehouden met 17 van de 27 geïnteresseerde leden. Er was geen bestuur, er waren geen statuten of reglementen, de bedoeling was gewoon een gezelligheidsclubje. In de loop van de maand oktober werden bij verschillende leden thuis instructieavonden voor de beginners gehouden. Op maandag 23 oktober 1978 was het dan eindelijk zover: de eerste speelavond in Gastenbosch! Er werd daarna om de 14 dagen op maandagavond gespeeld. De zaalhuur bedroeg f 12,50 per avond. De leden brachten zelf de kaartkleedjes mee. De contributie bedroeg f 10,-.

De naam Bridgeclub Helvoirt is pas ontstaan toen, na een gemeentelijke inventarisatie van het verenigingsleven in Helvoirt, de bridgeclub met die naam werd vermeld. Nadine Bosman en Jan Mutsaers zijn leden van het eerste uur die nog steeds of weer lid zijn. Toos de Lange is tot haar overlijden in februari 2013 (ere)lid gebleven.

In 1980 werd met meerderheid van stemmen besloten om wekelijks te gaan spelen, ranglijsten in te voeren en te gaan spelen volgens het Acol-systeem.

In 1984 heeft de bridgeclub 40 leden en sluit zij zich aan bij de Nederlandse Bridge Bond. Er wordt gespeeld in 2 lijnen. In 1986 zijn er al 80 leden en wordt er gespeeld in 3 lijnen. Op 23 februari 1987 stelt de ledenvergadering de statuten voor de vereniging Bridgeclub Helvoirt vast, die op 24 juli 1987 worden verleden voor notaris Gudde. Nu is Bridgeclub Helvoirt dus een officiële vereniging. Bij het 25-jarig jubileum in oktober 2003 heeft Bridgeclub Helvoirt 125 leden. De gemiddelde leeftijd is 62 jaar, de jongste is 39, de oudste is 82 jaar oud, de vrouwen vormen het merendeel (65%). Ongeveer de helft van de leden komt uit Helvoirt. Ten tijde van het 25-jarig bestaan in 2003 wordt een nieuw logo ontworpen door Frans Lampe uit Helvoirt.

In 2004 krijgt de bridgeclub een eigen website www.bchelvoirt.nl, ontworpen door Marijke Metz (Mergenmetz design).
Bij het 30-jarig jubileum in oktober 2008 heeft de bridgeclub 94 leden.
In oktober 2013 wordt het 35-jarig bestaan gevierd en heeft de vereniging 73 leden.
Eind september 2018 wordt het 40-jarig bestaan gevierd en heeft de vereniging 70 leden. Op 21 oktober 2023 wordt het 45-jarig bestaan gevierd en heeft de vereniging 52 leden.

Locaties waar gespeeld werd/wordt

Voorzitters in de loop van de jaren

Speciale activiteiten

Speciale activiteiten worden georganiseerd door de feest-commissie en/of andere leden van Bridgeclub Helvoirt In 1986 wordt de eerste feestcommissie opgericht, bestaande uit Jeanne van der Aa, Nadine Bosman, Aggie Diels, Leonie Gudde en Antoinette Kroep. De activiteiten van de feestcommissie dragen veel bij aan de gezellige sfeer binnen onze vereniging. De huidige feestcommissie wordt min of meer ad hoc samengesteld. Er worden o.a. kerstdrives, slotdrives, speciale drives en de jaarlijkse succesvolle fietsbridgedrive georganiseerd. In de jaren 2000 en 2002 werden open bridgedrives voor een goed doel georganiseerd resp. voor de Cliniclowns (opbrengst f 4.665,- = f 2.117,-) en voor de stichting Doe 'n wens (opbrengst f 1.787,-). In 1989 werd o.l.v. Bert Schneider begonnen met zomerbridge. Dit werd sindsdien jaarlijks (tot 2013) georganiseerd door een aantal leden van Bridgeclub Helvoirt. De zomerbridgeavonden staan open voor leden en niet-leden. In 1990 werd de eerste Cafédrive georganiseerd. Na 10 jaren, in 2000, werd de laatste Cafédrive georganiseerd. Er waren te weinig cafés overgebleven in Helvoirt! In januari 2008 werd in het kader van het 10-jarig bestaan van de gemeente Haaren, in samenwerking met Bridgeclub 2000 (Haaren) en de Essche Bridgeclub, voor de eerste keer een bridgedrive georganiseerd voor alle club- en thuisbridgers in de gemeente Haaren. Er namen 150 bridgers deel! De jubilea van onze bridgeclub werden gevierd met een cabaretavond in oktober 2003 (25-jarig bestaan), een feestprogramma in Leerdam (met o.a. een bezoek aan het bridgemuseum) in oktober 2008 en een sfeervol diner in de Guldenberg in 2013. De 'vrije bridgeavonden' na vijf competitieavonden werden op verschillende wijzen ingevuld, bijv. door een cursusavond, een avond vrij bridge, een uitwisseling met een andere bridgeclub of een avond viertallenbridge. In 2004 werd de eerste Fietsbridgedrive georganiseerd in de eerste week van september onder de stimulerende leiding van Betsy van Berkel. In de jaren erna (tot en met 2013) nam Corry Schipper geleidelijk deze rol van haar over. Bennie Vugts weet vanaf 2014 dit evenement elk jaar weer vorm te geven.

Wedstrijduitslagen met de computer

Bridgeclub Helvoirt was, dankzij de inspanningen en de software van Ben Huyben, al vroeg geautomatiseerd.
M.i.v. 1999 wordt gebruik gemaakt van het Scanzo bridgescan- en uitrekenprogramma. Dit hebben we kunnen volhouden tot december 2013, waarna de bridgeclub overgaat op de Bridgemates van de NBB.
Per 31 december 2022 is het lidmaatschap van de NBB opgezegd.

Bridgeclub Helvoirt staat borg voor een ontspannen bridgecompetitie, ieder op haar/zijn eigen niveau, in een gezellige en sportieve sfeer.